İstikbal Düzce

Entegre Yönetim Sistemi Politikası

Müşteri beklentilerini iyileşme fırsatı olarak gören ve piyasada belirleyici olmayı kendine ilke edinen İstikbal Mobilya A.Ş. olarak etkin kaynak kullanımı ile ürün ve hizmet üretmeyi hedef edindik.
Bütün yasal şartlar ve müşteri şartlarına bağlı kalarak uyguladığımız faaliyetlerimizin tamamında enerji verimliliğini ön planda tutan, çevreye duyarlı, iş sağlığı ve güvenliği risklerini azaltarak, sürekli iyileştirilebilen ve yenilikçi fikirlere açık olarak kurduğumuz sistemlerimizi yaşatmayı taahhüt ediyoruz.

İstikbal Mobilya A.Ş. olarak…


İ lkeleri küresel çapta kabul gören,
S ektöründe takip edilemeyecek kadar açık ara önde,
T opluma ve çevreye olumsuz etkisini azaltan ve katkısını arttıran,
İ stihdamı bütün işbirlikleri ile sürdürebilen,
K aliteyi yaşam felsefesi haline getiren,
B eklentileri anlayarak, çalışanlarına, paydaşlarına ve topluma değer katan,
A ranan ve güvenilen ürünleri ile uygulamada mükemmel olan, kısacası
L ider… olduğumuza inancımız tamdır…

WhatsApp Hattı